Mat som medicin

I dagarna beslutades i EU att man inte får sälja mat som mediciner. Det som myndigheterna inom EU vill stoppa är marknadsföringen av örter eller kost som kan fungera som medicin.

Man vill stoppa är tvivelaktig marknadsföring för produkter som lanseras som läkande för tex magproblem eller hög kolesterol. Det säljs idag så kalla ”functional food”, mat som är på gränsen till medicin om man får tro företagen. Yoghurten Proviva är ett exempel, Becel margarin ett annat.

Att myndigheter vill stoppa marknadsföring som är vilseledande och det kan an förstå men samtidigt stoppar man ju annan mat som i årtusenden varit medicin, man tänker inte helt enkelt på att all mat och örter är medicin. Man ser inte mat som läkande för människan.

Det är ett systemfel att man idag bara ser syntetiska preparat som mediciner. Mediciner är en viktig ekonomisk inkomst idag för stora multinationella företag, inkomster som är viktiga för anställda och i slutändan till staten som tjänar på att hålla dessa så kallande medicinfabriker igång.
När det nu lanseras mer preparat eller mat som kan användas som mediciner (örter som också är mediciner) börjar stora ekonomiska intressen att hotas och staterna blir oroliga för man måste skydda sina mjölkkor (de inkomstbringande medicinjättarna).

Därför mobiliserar nu de stora företagen och pressar på myndigheter och vill ha förbud.

Man vill förbjuda att använda mat som medicin, för det har ju ”läkemedlen” patent på.

Detta är det som händer nu – och vi vanliga människor blir bara en bricka i spelet.

Skall sägas att det har varit förbjudet att sälja örtmediciner i EU under lång tid. Skulle vara intressant att veta när det blev förbjudet, för innan moderna läkemedelsföretag kom in i bilden var det ju bara örter som fanns till hands…någon som vet får gärna berätta.

Så de örtpreparat som säljs idag, kan bara säljas utan reklam som säger att de har någon effekt på hälsan. Företagen som säljer örter eller mat, får alltså inte göra reklam för sina produkter. Och det är så det kommer att bli, även efter att EU stoppar örtmediciner som inte har vetenskapliga bevis på sin medicinska effekt, så kommer örter och mat att säljas som …just det mat, som de alltid gjorts.

Sen att mat, använt på rätt sätt, är nyttigt och dessutom kan läka sjukdomar kan aldrig EU stoppa.

Ingen myndighet kan någonsin stoppa försäljningen av kosttillskott med örter, hur skall man dra gränsen mellan vad som är mat och vad som är medicin.

Blåbär skulle då förbjudas för de har nyligen visat sig ha en positiv effekt på synen. Många saker skulle då vara förbjudna att sälja: aloe vera, ingefära, gurkmeja, mjölk, havtorn mm mm

Låt oss ta ett steg tillbaka och betrakta detta skådespel, men låt oss inte luras.
Nu detta århundrade, på denna platsen på jorden är det just denna uppfattningen som härskar – Nämligen att mat inte är medicin utan mediciner måste vara kemiska syntetiska preparat.

Dessutom måste man bevisa att de har en effekt på hälsan, men då är det bara vetenskapliga studier som är gjorda i väst. Men på andra delar av samma planet är det örter och växter som är mediciner och de anses ha en befrämjande effekt på kroppen och psyket. Då tänker jag på bl.a. Kina och Indien som anser att örter är medicin. Detta är ett stort hot för EU och västvärlden, för fler och fler människor i väst vill använda sig av mat som medicin vilket medför att importen av örtmediciner från öst ökar. Detta hotar de ”skyddade” läkemedelsföretagen i väst. Skattepengarna måste skyddas och då får lagstiftarna i uppdrag att sätta upp hinder.

Och ett hinder är att just stoppa örtmediciner från öst som använts i tusentals år och som i många fall har mycket mer dokumentation och bevis på dess positiva hälsoeffekter på människa och djur, än vad något modernt läkemedelsföretag kan visa upp för många av sina preparat …
Faktum är det att det kommit fram att läkemedelsanvändandet istället för att öka vår hälsa, snarare har en negativ effekt på hälsa och anses vara den största orsaken till varför vi dör, (dör gör ju alla men vilken är den direkta orsaken?). I studier gjorda i USA under 90-talet visade det sig att läkemedelsanvändandet vara största dödsorsaken.

Detta är intressant, då moderna mediciner, antibiotika och vaccin mm då troligen helt felaktigt ansetts ligga bakom vår ökade livslängd, under flera decennier. Men det borde ju i rimlighetens namn vara omöjligt, om de är den är största orsaken till att vi dör. (Jag får återkomma om detta senare, för annars tappar vi tråden).

Så det är tid att vi vaknar och ser sanningen som den är…

Var inte oroliga, ingen kommer att stoppa vår kära örtpreparat, det går inte….
Var vaksam på allt, vi lever i en tid då inga myndigheter, religiösa samfund eller institutioner kan ge oss någon sanning utan sanningen finns bara inom oss.

Vi ser en våg av uppvaknande i världen och just nu är det stater som har haft hög kontroll över sitt folk, men jag tror inte revolutionen stannar vid detta, utan frigörelsen kommer på alla plan:

Jag tror alla vill bli fria från

– ekonomiskt förtryck

– socialt förtryck med sociala klyftor

– intellektuellt förtyck av de sk intellektuella

– emotionellt förtryck

– rasistiskt förtyck

– läkemedelsförtyck

– yttrandefrihet

– och alla andra förtyck som ni kan föreställa er

Tiden är mogen för en total frigörelse ”a total surrender to mother nature and father sun”

God bless you all!

Argan oil

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *