EKO-Hudvård – sanning eller bluff

Från växt till högteknologisk slutprodukt

Karite butter
Shea smör

Idag tillverkas ekologisk hudvård av högsta kvalitet. Utvecklingen har tagit fart och de viktiga sk råvarutillverkarna har börjat intressera sig mer och mer för vegetabiliska råvaror. Den tid är förbi när ekologiskt, var lika med mysiga produkter tillverkade endast utav bivax och ringblomma-extrakt. Idag tillverkas högteknologiska ekologiska produkter av många spännande ingredienser hämtade från naturen men som senare förädlats i laboratorium. Fler tillverkare upptäcker och förädlar hela tiden nya ingredienser från naturen. Men vi ser en viss begreppsförvirring då många lanserar sina produkter under namn som naturprodukter, ekologisk hudvård, ekosmart hudvård, naturrena produkter etc. Det är lätt att bli vilseledd, men det finns tydliga krav på hur man får marknadsföra sina produkter. Det finns idag tre stora certifieringsorganisationer i Europa idag, men EU vill att dessa skall förena sig till en stark organisation, vilket lett fram till COSMOS som är ett samarbete mellan olika certifieringsorgan.

Det finns olika typer av certifiering, alla med lite olika krav:

  • Naturlig Hudvård – ingen garanti eller kontroll finns
  • Ekologisk hudvård – finns certifieringsorgan
  • Eko-Organisk hudvård – kontroller görs på både råvaror som används i kosmetikan såsom på företagets totala eko-profil

Vad är Naturlig hudvård?

Syrefria förpackningar
Syrefria förpackningar

Naturlig hudvård började som en revolt mot tveksamma ingredienser och tvivelaktiga djurförsök och ledde till att många märken började ta bort ingredienser. ”Naturlig hudvård” har blivit som en sk standard av naturrena produkter, med naturlig hudvård menar man att ingredienserna är naturliga och och hämtas ifrån naturen (i största möjliga mån). Genom att tillverka ”naturliga produkter” vill man ta avstånd från de produkter som använder mycket syntetiska och i vissa fall skadliga kemiska ämnen i kosmetikan. Intresset bland konsumenter ökar också så att pressen på leverantörerna ökar med att ta fram produkter som är mindre skadliga.

Detta har lett till att det också finns ett stort intresse från många leverantörer att använda orden ”naturlig”, ”ekologisk”, ”miljövänlig”, ”ekosmart” mm i sin marknadsföring. Knepen och uppfinningsrikedomen är stor från många tillverkare att mer eller mindre vilseleda konsumenterna. Givetvis är det tillverkare som verkligen kan hålla sina löften och verkligen ha rätt i att deras produkter är miljövänliga eller tom ekologiska. Men det finns igen som helst garanti.

Du kan som tillverkare aningslöst köpa in råvaror som är ekologiska enl. leverantören men som sedan efter kontroller visar rester från skadliga kemikalier. Handeln med växter och ekologiska råvaror har nu ökar dramatiskt och det lockar till sig många oseriösa aktörer som ser att man kan göra en hacka på att ”lura” sina köpare av råvaror. För att kunna garantera att en vara verkligen har ett ekologisk ursprung skall leverantören ha ett certifikat från ett oberoende organ. Dessa organ inte bara kontrollerar recept och tillverkningsprocesserna man gör också stickprovstagningar på råvaror och gör dessutom regelbundna kontrollbesök hos bönderna men även hos tillverkare och grossiter.

Skall du vara säker idag skall du handla kosmetika av leverantörer som har godkänd certifiering av de mest kända organen. Eller så köper du av en leverantör i ditt närområde, kanske en lokal tillverkare som du vet använder råvaror ifrån sin närmiljö.

Eko-organisk hudvård

Kriterier:

Eko-biologiks hudvård den nya trenden bland killar
Eko-Biologisk hudvård för män

Det finns inget exakt definition på denna kategori men de Italienska certifieringsorganen, ICEA-AIAB är två organ som kontrollerar odlingarna (AIAB) och tillverkningsprocesserna (ICEA). Detta gör att vissa leverantörer kan marknadsför sig som BIO-EKOLOGISK hudvård. Vilket innebär att tillverkningsprocessen av kosmetikan har en så minimal inverkan på miljön som möjligt (Eco) och att ingredienserna odlas organiskt (det vi kallar Krav). Under hela tillverkningsprocessen skall också de mänskliga rättigheterna respekteras (inga växter från odlingar får användas om tex barnarbete förekommer), mao fair trade. Djurs rättigheter skall också tillvaratas. De Italienska organen AIAB-ICEA skapar tillsammans ett unikt organ:

AIAB = Italian Association of Organic Farming

ICEA = the Ethical and Environmental Certification Institute

Men de övriga organen som BDIH och ställer liknande krav på tillvcerkninsgprocessen, läs mer om resp certifieringsorgan under länkarna till vänster.

Sammanfattningsvis kan man säga att eko-organiska produkter är/har :

  • Ekologiska (moa tar hänsyn till miljön i stort)
  • Organiska – är odlade efter det vi kallar KRAV
  • Fair trade – Mänskliga rättigheter respekteras
  • Minimal klimatpåverkan – Eftersom koldioxid utbytet är positivt på grund av att de växter o örter som används i kosmetikan leder till ökad förbrukning av koldioxid jämför med kosmetika som tillverkas av industriella ingredienser som dessutom kräver mer energi-förbrukning
  • Lägre energikonsumtion i tillverkningsprocessen

Certifierad Eko-hudvård

För att vara trygg, köp certifierad Eko-hudvård. Men vad innebär det att en produkt är eko-certifierad? Läs mer på www.laveda.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *